Opłaty

WPISOWE

50,00

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2023r

100,00

KARTA KRYCIA

35,00

KARTA MIOTU

30,00

PRZEGLĄD MIOTU = REJESTRACJA MIOTU 

100,00

Dojazd na przegląd pokrywa hodowca

(opłata u osoby dokonującej przeglądu - za 1 km , licząc od siedziby

oddziału do miejsca hodowli )

1,15 

 

METRYKA

40,00

Duplikat metryki

40,00

Rejestracja

30,00

RODOWÓD KRAJOWY + rejestracja

100,00 + 30,00

RODOWÓD KRAJOWY EKSPRES + rejestracja

400,00 + 30,00

Duplikat Rodowodu Krajowego

70,00

Nowy wydruk Rodowodu Krajowego

50,00

Wymiana Rodowodu Krajowego na Rodowód Eksportowy

100,00

Zmiana właściciela w Rodowodzie Krajowym

50,00

Przekwalifikowanie - Rodowód Krajowy

50,00

(dot. zmiany przynależności do odmiany rasowej )

PRZEKWALIFIKOWANIE ( usługa)

100,00

Wymiana Rodowodu Krajowego - nowy chip / utrata lub uszkodzenie chipa )

50,00

RODOWÓD EKSPORTOWY

200,00

RODOWÓD EKSPORTOWY EKSPRES

400,00

Duplikat Rodowodu Eksportowego

100,00

Nowy wydruk Rodowodu Eksportowego

100,00

Zmiana właściciela w Rodowodzie Eksport. +  rejestracja

( właściciel i pies w Polsce )

50,00 + 30,00

Wymiana Rodowodu Eksport. na rod. krajowy + rejestracja

50,00 + 30,00

Zmiana właściciela w Rodowodzie Eksportowym

(na innego niż pierwotnie wskazanego na rod. eksport pies poza Polską)

100,00

Przekwalifikowanie - Rodowód Eksportowy

100,00

( dot. zmiany przynależności do odmiany rasowej)

PRZEKWALIFIKOWANIE (usługa)

100,00

Wymiana Rodowodu Eksportowego (nowy chip / utrata/uszkodzenie

chipa)

100,00

NOSTRYFIKACJA + rejestracja

100,00 + 30,00

NOSTRYFIKACJA EKSPRES + rejestracja

Przekwalifikowanie nostryfikacja (dot. zmiany przynależności do odmiany rasowej)

PRZEKWALIFIKOWANIE (usługa)

200,00 + 30,00

30,00

100,00

NOSTRYFIKACJA - ponowna rejestracja rodowodu w PKR

50,00

Potwierdzenie PKR na oryginalnym rodowodzie UKU

20,00

PRZYDOMEK HODOWLANY

( rejestracja w ZKwP i FCI)

180,00

Duplikat przydomka hodowlanego

100,00

Przydomek hodowlany - rejestracja starego przydomka ZKwP do FCI

100,00

Przydomek hodowlany - wpis przydomka FCI do ZKwP

(zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski)

180,00

Przydomek hodowlany zmiany w obrębie własności / dopisanie, wykreślenie współwłaściciela / przekazanie

180,00

Przydomek hodowlany aktualizacja danych ( zmiana u hodowców i współwłaścicieli : nazwiska / adresu / oddziału / rasy )

50,00

Przydomek hodowlany - wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP

(hodowca przeprowadza się na stałe zagranicę i tam rejestruje przydomek

180,00

Przydomek hodowlany rezygnacja / anulowanie

180,00

PRZEGLĄD HODOWLANY

900,00

Przegląd hodowlany RASY POLSKIE

350,00

Przegląd hodowlany - OWCZARKI NIEMIECKIE + TESTY

200,00

PRZEGLĄD SPECJALNY ( dla psów z wadami uniemożliwiającymi udział w wystawach)

1500,00

Testy psychiczne

80,00

EGZAMIN  IGP V, I II

140,00 *

160,00

EGZAMIN  BH VT

100,00 *

120,00

EGZAMIN PT 1-3

130,00 *

150,00

EGZAMIN  PTT 1,2

130,00 *

150,00

EGZAMIN  StPr, FPr , UPr , SPr

100,00 *

120,00

EGZAMIN  Apr

130,00 *

150,00

EGZAMIN  FH

130,00 * opłaty dla członków

 

150,00

Książeczka Startowa Psa / Pracy Agility / Psa Pasterskiego

40,00

Przerejestrowanie ( z innego oddziału)

Opłata za wysłanie dokumentów listem poleconym

30,00

 10,00